19.9.2011

Henkilökohtaisen avustajan koulutus

Viime perjantaina, 16.9., Jaakkimassa käynnistyi nyt toista kertaa henkilökohtaisen avustajan koulutus. Kyseessä on syyskuulta toukokuulle kestävä monimuotokurssi, jossa opiskelu koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisesti suoritettavista oppimistehtävistä. Myös työssä oppimisella, ja työn kautta mahdollisesti jo kertyneellä kokemuksella on suuri merkitys.

Henkilökohtaisen avustajan ammattitutkintoa ei vielä ole, mutta vastaavia koulutuksia järjestetään muutamilla paikkakunnilla eri puolilla maata. Mahdollisimman kattavaksi kehitetty opetussuunnitelma antaa valmiuksia alan töihin, ja on eduksi hakeuduttaessa hoitoalan ammatilliseen koulutukseen. Henkilökohtaisen avustajan koulutus sisältää muunmuassa ajankohtaista lainsäädäntöä, ammattieettisiä kysymyksiä, ensiavun perusteita ja vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kertausta.

Henkilökohtaisen avustajan asiakas, ja samalla työnantaja, on pitkäaikaissairas tai vammainen henkilö,joka tarvitsee apua kotona päivittäisissä toiminnoissa, kodin ulkopuolella, opiskelussa, harrastuksissa ja muussa sosiaalisessa kanssakäymisessä. Avustaja tekee ne asiakkaan haluamat tehtävät, jotka tämä tekisi itse, ellei sairaus tai vamma olisi esteenä.

Koulutukseen on valittu kuusitoista opiskelijaa, joista kauimmaiset tulevat aina Liperistä, Mikkelistä ja Savonlinnasta saakka.
Koulutuksesta vastaa opistossa yhteiskunnallisia aineita opettava Arto Niemi.

Ei kommentteja: