9.4.2014

Oletko hakeutumassa sosiaalialan koulutukseen?Jos olet, kiinnostut varmasti myös tästä:

Meillä alkaa syksyllä uusi linja sosionomiopinnoista kiinnostuneille. SOSIAALIALAN AMK-OPINTOIHIN VALMENTAVALLA LINJALLA on mahdollisuus suorittaa sosiaalialan ensimmäisen lukukauden opinnot, joita voi myöhemmin amk-opiskelijana saada hyväksiluetuiksi.

Linjan sisältöä on suunniteltu yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun ja kolmen muun, eri puolella Suomea olevan kansanopiston kanssa. Linjan tarkoituksena on tarjota tilaisuus aloittaa sosiaalialan opinnot myös heille, jotka eivät syystä tai toisesta ole vielä joko hakeutuneet tai päässeet varsinaiseen sosionomikoulutukseen. Tavoitteena onkin myös kehittää ammattikorkeakoulussa tarvittavia opiskeluvalmiuksia, tutustua opetuksessa käytettäviin sähköisiin alustoihin sekä saada ohjausta erilaisten kirjallisten tehtävien tekemiseen. Kevätlukukauden kuluessa tarjolla on myös valmennusta tutkintoon johtavaan amk-koulutukseen pyrkimiseen. 

Koulutus sisältää sekä ammattiaineisiin paneutuvia amk-kursseja, että opintoja opiston omasta tarjonnasta. Lukuvuoden aikana on mahdollisuus suorittaa EA1-kurssi sekä hygieniapassi, ja ottaa haltuun venäjän alkeet. Myös avoimen yliopiston opintoja voi halutessaan suorittaa.

Hakuohjeet saat opiston toimistosta!

 

Ei kommentteja: